Bildiriler

IT IS TIME TO THE REVOLUTION WITH DEMOCRATIC TURKEY FREE KURDISTAN SLOGAN

 

After the coup of the 15th July which is the result of the power war between oligarchy cliques and fascist state: the contrary coup has been started immediately by the other elements of oligarchy. Thereafter the attempting of coup, making the call under the name of protecting the democracy was only `demagogy` and `lies` of the obscurant fascist AKP - ERDOGAN government. During the term in which they did not accept the election of 7th June, making the political coup and all of the anti democratic behaviors against social opposition, to make call for `democracy` is nothing but only trickery and protecting their own power.

Devamını Oku

DEMOKRATİK TÜRKİYE ÖZGÜR KÜRDİSTAN ŞİARIYLA ŞİMDİ DEVRİM ZAMANI

 

Oligarşik kliklerin ve faşist devletin arasındaki iktidar savaşının sonucu olan 15 Temmuz askeri darbesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından; oligarşinin diğer unsurları tarafından bastırılmış, karşı darbe hızla devreye sokulmuştur.

Askeri darbe girişiminden sonra demokrasiyi koruma adı altında çağrı yapan gerici faşist AKP-ERDOĞAN iktidarının demokrasiyi koruma çağrıları "demagoji" ve "yalan"lardan ibarettir. 7 Haziran seçimlerini tanımayan, siyasi darbe yapanlar ve toplumsal muhalefete yapılan tüm anti demokratik uygulamaların hakim sürdüğü bir dönemde "demokrasicilik" çağrıları aldatmaca ve kendi iktidarlarını korumaktan başka bir şey değildir.

Devamını Oku

HBDH: Her yeri direniş ve eylem alanına çevirelim!

HBDH: ''Hepimiz bulunduğumuz her yerde ve her türlü imkânı kullanarak köhnemiş bu faşist düzeni yerle bir etmek için direnelim ve devrimci kavgayı büyütelim!''

Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) Genel Konseyi, yazılı açıklama yaparak, politik askeri hamleye güç vermeye, her yeri direniş ve eylem alanına çevirmeye çağırdı.

Devamını Oku

DEVRİMCİ KARARGÂH 23 NO’LU BİLDİRİ

TÜRKİYE VE BAKURE KÜRDİSTAN’IN DEVRİMCİ DEMOKRATİK KAMUOYUNA

Aralarında Devrimci Karargâh’ın da olduğu Türkiye ve Kürdistan devrimlerinin örgütleri yeni ve güçlü bir mücadele cephesi oluşturmak amacıyla bir araya geldi. Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) kuruldu.

Kuruldu, çünkü bölgesel ve küresel gelişmeler itibariyle böyle bir birleşik devrim hareketi artık Türkiyeli ve Kürt halklar açısından hava kadar, su kadar vaz geçilmez, yaşamsal bir ihtiyaç haline gelmiş durumdadır.

Gelinen aşamada;

ABD emperyalizminin Irak’ı işgaliyle başlayan Ortadoğu’yu yeniden paylaşma savaşı, Rojava devrimiyle birlikte bölgesel devrimci Kürt muhalefetinin de bir özne olarak öne çıktığı yeni bir aşamaya geçmesinin ardından şimdi de  Rusya’nın bölgeye fiili müdahalesiyle artık salt bölge halklarının değil tüm insanlığın geleceğini ilgilendiren tümüyle kritik bir evreye evrilmiştir.

Devamını Oku

DEVRİMCİ KARARGÂH 22 NO’LU BİLDİRİ

Devrimci Karargah’ın da kurucuları arasında olduğu Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH)’nin halklarımıza yaptığı çağrıdır:

HALKLARIMIZA!

Emperyalistler ve gerici-faşist ulus-devlet yapıları Ortadoğu’da yaşanan tüm insanlık dışı kitlesel katliamların baş sorumlusudur. Emperyalistlerin Suriye'ye müdahalesiyle bölgesel savaş tüm insanlığı tehdit eden topyekûn bir dünya savaşına doğru evrilmektedir. Emperyalistler ve yerli gerici-faşist işbirlikçi iktidarlar, bir yandan bölgede çöken statükoyu, iktidarlarını ve hakimiyetlerini güçlendirerek yeniden kurmak için kendi aralarında kıyasıya rekabet ederken; diğer yandan ulusal, dinsel ve mezhepsel temelde halkların birbirlerini kırarak tüketmesi için de her türlü çabayı sürdürmektedir.

AKP hükümeti, emperyalistlerle birleşen ve çatışan çıkarları temelinde bölge halklarına karşı sürdürülen bu kanlı saldırılarda uluslararası ve bölgesel en kirli ittifaklar içerisindedir. Aynı biçimde ülke içinde de tüm halklarımıza karşı kanlı ve topyekûn bir saldırıya geçmiş durumdadır. Kendine yönelen tüm muhalefeti devlet terörü, sokak infazları, kitlesel katliamlar ve yaygın tutuklamalarla ezmeye çalışırken; aynı zamanda Kürt halkına karşı da yüz binlik şehirleri tank ve top ateşiyle yerle bir ederek kitlesel soykırım uygulamaktadır. TC egemenlik sisteminin geleneksel ve modern tüm gerici ve faşist güçlerini arkasında toplayarak, tüm muhalefeti ezmek ve tek parti diktatörlüğünü kurmak için çalışmaktadır. Bu kanlı ve faşist iç ittifakı da Kürt düşmanlığı üzerinden sürdürmektedir.

Bütün bunlar, bir yandan halklarımız üzerinde ağır tahribata, acıya ve sömürüye yol açarken; bir yandan da devrimci durumu olgunlaştırarak halklarımızın birleşik devriminin önünü açmaktadır. Bugün bölgemizde ve ülkemizde devrim için imkân ve fırsatlar her zamankinden daha fazladır. Bu durum başaran bir devrimci öncülüğü acil ihtiyaç haline getirmiş bulunmaktadır.

Devamını Oku

Türkiye ve Kürdistan Devrimci Demokratik Kamuoyuna

Türkiye ve Kürdistan Devrimci Demokratik Kamuoyuna,

BÖG Rojava komutanı Rasih Kurtuluş (Aziz Güler) yoldaş, DAİŞ çetelerine karşı düzenlenecek bir operasyon hazırlığında şehit düştü.

Yoldaşın şehadeti göstermiştir ki, Türkiye devrimci hareketi Kürdistan devriminin en kararlı, en yılmaz siper yoldaşıdır ve Türkiye devrimci hareketi bu siper yoldaşlığını sürdürmekte bugüne dek ödediği ve bundan sonra ödeyeceği bütün bedellere rağmen ısrarlıdır.

Devamını Oku

Devrimci Karargah 21 nolu Bildiri

KCK Yürütme Konseyine;

Yoldaşlar,

Emperyalistlerin ve yerel sömürgecilerin emekçi halkların komünlerini yok etme yönündeki tarihsel çabaları bu kez Kobane’de boşa çıkarıldı. Kürt halkı ve öncüleri Kobane’de özgürlük bayrağını en yükseklerde tutmayı başardı.

Kadını ve genciyle yüksek fedakârlıkla ve fedaice bir mücadeleyle Kürt halkının ve öncüsünün bu üstün başarısını büyük bir coşkuyla kutluyor ve başta bu zaferi yaratan direniş şehitleri şahsında Kürt devrimini güçlü yoldaşlık duygularımızla selamlıyoruz.

Devamını Oku

Devrimci Karargah 20 nolu Bildiri

Rojava'da Siper Yoldaşlığına, Devrimi Savunmaya...

 Rojava'da Ortadoğu halklarının demokratik devrimi gerçekleşerek, KÖH'nin demokratik özerklik paradigması ontolojik düzlemde gerçekleşmiş oldu. Ancak Rojava devriminden rahatsız olan başta emperyalist devletler olmak üzere onun yerli işbirlikçileri devrimi boğmak için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ediyorlar.  Rojava halkı DAİŞ çetelerine karşı mücadele verirken diğer taraftan ambargoya karşı mücadele veriyor.

 

 

Devamını Oku

Devrimci Karargah 19 nolu Bildiri

PKK Yürütme Komitesine

Yoldaşlar,

Partiniz ve önderliğindeki Kürt halkı yeni bir mücadele yılına daha giriyor.

Geride kalan ve zaferlerle dolu 36 mücadele yılında şehitlerinizin kutsal değeri ve savaşçılarınızın üstün mücadelesiyle yükselen Kürt halkının özgürlük bayrağını saygıyla selamlıyoruz.

Devamını Oku

Devrimci Karargah 18 nolu Bildiri

AKP’nin YENİ PROVOKASYONLARI ve HAREKETİMİZE YÖNELİMİ

Erdoğan medyasından Sabah gazetesi bazı fotoğraflar eşliğinde Devrimci Karargâh hakkında bir haber dizisi yayınladı.

Daha önce Erdoğan mahkemelerinde de kanıt olarak kullanılan MİT raporunun yeniden piyasaya sürülmesinden öte hiçbir bir içerik taşımayan bu haber dizisi, uluslararası ve bölgesel ilişkilerde ağır bir tecrit sürecine giren AKP’nin, verili siyasal süreçte iktidarını koruma telaşının bir yansımasıdır.

Devamını Oku

Devrimci Karargah 17 nolu Bildiri

Devrimci ve Demokrat Kamuoyuna

Türk ordusunun saldırıları sonucunda Behdinan bölgesinde 3 gerilla yaşamını yitirdi…

Nice canları verdik, bu savaşta. Ve nice yoldaşımız daha yaşamın baharındayken toprağa teslim ettik. Her düşen canda, her yoldaşımızın ardından yüreklerimizi param parça oldu ve düşmana olan hıncımızı biraz daha arttı. Şehitlerimizle geleceğe olan inancımız, mücadelemizin en büyük değerleridir. Evet, onların bizlere bıraktığı miras üzerinden biz bugün insanlığın özgürlüğü için savaşıyoruz.

Devamını Oku