Bildiriler

Devrimci Karargah 1 nolu Bildiri

Türkiye işçi sınıfına, emekçi halklarına ve tüm dünyanın devrimci güçlerine duyurulur:

Devrimci Karargah’a bağlı Şehit Ongan Müfrezesi TC ordusunun 1. Ordu karargahına yönelik bir havan saldırısı girişiminde bulunmuştur. Savaşçılarımız üslerine dönmüşlerdir. Eylemle ilgili olarak devrimci kamuoyu daha sonra ayrıntılı olarak aydınlatılacaktır. Bununla birlikte şimdiden söylenecek olanlar da vardır:

 

1- Devrimci Karargah, TC ordusunu ve AKP hükümetini Türkiye emekçi sınıflarının, her milletten halkların, aydınların ve aydın düşüncenin, ilerici yurtsever gençliğin ve devrimci ve demokratların düşmanı olarak görmektedir. Bölge ve Türkiye halklarına karşı Amerikan emperyalizminin çıkarları doğrultusunda çalışan bu işbirlikçi ortaklığa karşı saldırılarımız sürecektir.

2- Çünkü TC ordusu ve AKP hükümeti 12 Eylül 1980’den beri ülkemizde yaşanan faşist ve gerici, sömürücü ve sömürgeci talan ve şiddetin kurucusu; emek, adalet ve ahlak düşmanı soygun ve zulüm düzeninin koruyucusu, kollayıcısı ve uygulayıcısıdırlar. Çünkü TC ordusu ve AKP hükümeti kardeş Kürt halkını ve onun özgürleşme ve demokratikleşme istemlerini uzun yıllardır sömürgeci zulmüyle ezme faaliyetini özellikle son yıllarda inkar ve imha temelinde tüm bölgeye yayma çabasındadır.Çünkü TC ordusu, Amerikan emperyalizminin tüm Ortadoğu’yu işgal etme planının bir parçası olarak Amerikan genel kurmayının emrinde olan bir ordudur, çünkü AKP hükümeti talimatlarını Oval Ofis’ten alan bir emperyalist işbirlikçisidir.

3- Her ne kadar eylem girişimimiz teknik başarısızlıkla gerekli etkinliğe ulaşamamışsa da Devrimci Karargah bu eylem tarzıyla artık faşist ve sömürgeci tüm karar ve uygulama merkezlerinin dokunulmazlığına son vermektedir. Bundan sonra halk ve demokrasi düşmanı güçlerin, mazlumların ekmek, adalet ve özgürlük istemlerine karşı ateş ve ölüm yağdırıp, onları kan, acı ve gözyaşı içinde bıraktıktan sonra kendi güvenlikli ortamlarında ahmakça basın açıklamalarıyla onlarla alay etme ve ezilenlerin çığlığını duymadan sanki hiçbir şey olmamış gibi kendi yaşamlarına dönme hakları artık ellerinden alınmıştır. Bundan böyle sömürücü ve sömürgeci sistemin askeri, siyasi, idari, kültürel ve sosyal bütün merkezi kurum ve kuruluşları ve bunların işgal ettikleri bütün alanlar savaşçılarımızın menzili dahiline alınmıştır. Katliamcı Özel Savaş kurmaylarının kullanmaktan çok hoşlandıkları ifade ile yineleyecek olursak; ‘bütün’, bütün’ü oluşturan herşeyi içermektedir. Bu, özgürlük, demokrasi ve sosyalizm savaşımızın bundan sonraki askeri niteliğinin tarifidir.

4- Devrimci Karargah’ın bu eyleminin öncelikli siyasal anlamı Türkiye işçi sınıfına ve tüm emekçi yığınlarına yöneliktir. Ülkemizde devrimin 80 yenilgisinden bugüne kadar düzen partilerinin tümünü deneyen halkımız geçen zaman içinde sadece AP-DYP, CHP, MHP, Refah Partisi gibi eski kuşak burjuva partilerinin değil, aynı zamanda ANAP, AKP gibi yeni kuşak burjuva partilerinin de emek, demokrasi ve insanlık düşmanı yüzünü görme imkanı buldu. Devrimin bir alternatif olmadığı bu süre içinde eski-yeni düzen partilerinin tümü ülkemize savaş, açlık ve yoksulluk, adaletsizlik ve yozlaşmadan başka hiçbir şey getirmedi. Sadece kendi zenginliklerini artırmak için soygunculukta ve halk düşmanlığında birbirleriyle yarıştılar. Artık bu gidişe dur demenin vakti gelmiştir; artık emekçilerin kendi öz iradelerini egemen kılma, kendi taleplerini iktidar kılma vakti gelmiştir. Devrimci Karargah’ın bu eylemi Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerine kendi iktidar yürüyüşlerini bir kez daha başlatma çağrısıdır.

5- Devrimci Karargah’ın bu eyleminin özellikli siyasal anlamı ise Türkiye devrimci hareketine yöneliktir. Türkiye devrimci hareketi son 30 yıllık ömrünü, yenik ve teslimiyetçi siyasal akımlara kapılıp liberal labirentlerde geçirmekten dolayı, ne emekçi sınıfların ve halkların iş, ekmek, özgürlük ve demokrasi taleplerine yönelik uluslararası emperyalizmin ve yerel gericiliğin saldırganlıklarına siper olabildi ve bu yüzden ne de en şiddetli alternatif boşluğuna ve emekçi kitlelerin en yüksek alternatif arayışlarına karşın onlara cevap olabildi. Öncü, öncü olma iradesini ortaya koymadıkca kitlenin kendisi olamaz. Oysa devrimimiz mücadelenin bütün alanlarında kendini örgütleyebilecek güç ve zenginlikte bir kolektif tarih ve birikime sahiptir. Devrimci Karargah’ın bu eylemi, bu kolektif tarih ve birikimin güncelde maddeleşmesi için Türkiyeli tüm devrimcilere bir toplanma, toparlanma davetidir.

6- Devrimci Karargah’ın bu eylemi, aynı zamanda, özgürlük bayrağını, Oramar’da, Zap’ta, Bezele’de Dersim’de, Botan’da, Diyarbakır’da kısacası Kürdistan’ın tüm özgür alanlarında zirveye diken Kürt halk kurtuluş savaşçılarını ve sınırsız sömürgeci terörüne karşın öncüsüne, şehitlerine bağlılığını ve özgürlük tutkusunu serhıldanlaştıran Kürt halkını selamlamak içindir.

İşçiler, emekçiler, gençler, kadınlar

 

Zulüm perdesini yırtmak için Devrimci Karargah altında toplanalım ve kendimize ve insanlığa layık bir yaşamı kendi ellerimizle kuralım.

 

Yaşasın sosyalizm, yaşasın devrim!..

 

Yaşasın halkların kardeşliği!..

 

Zafer savaşkan sosyalizmin olacaktır!..