Bildiriler

Devrimci Karargah 12 nolu Bildiri

Devrimci Karargah 12 nolu Bildiri

Devrimci ve Demokrat Kamuoyuna

Hareketimizin, 29 Ekim 2010 tarihinde Taksim'de gerçekleştirilen eylemle hiçbir ilgi ve bağlantısı bulunmamaktadır.
Duyurulur..


1 Kasım 2010