Orhan Yilmazkaya

Orhan Yilmazkaya

 

 

 

 

   

¡Viva Orhan Yılmazkaya! 
¡Viva la Revolucion!

Orhan Yılmazkaya’nın Kahramanca Direnişini Selamlıyoruz!


Kıtasal Bolivar Koordinasyonu olarak, Latin Amerika’dan oldukça uzakta olan Türkiye’de devrimci mücadelesini son nefesine kadar sürdürerek gelecek kuşaklara örnek olan Devrimci Karargah örgütü komutanı Orhan Yılmazkaya’nın kahramanca direnişini selamlıyoruz. 

Bizler, Latin Amerika’lı devrimcilerin kıtasal çaptaki örgütlülüğü CCB olarak, Orhan Yılmazkaya şahsında devrimci direnişin yükseltilişini en içten devrimci duygularımızla sahipleniyoruz. 

Devrimci dayanışmayı Kürt devrimcilerle yükseltmeyi başarmasının yanısıra Che Guevera gibi Latin Amerikalı büyük devrimcileri örnek alarak kıtamızdaki devrimci mücadelelere ilgisini vurgulayan Orhan Yılmazkaya’nın örnek devrimciliğini selamlıyoruz. 
27 Nisan 2009 tarihinde yüzlerce eğitimli polis karşısında saatlerce direnen kahraman direnişçi Orhan Yılmazkaya’nın anısı dünya haklarının bilincine kazınacaktır. Türkiye halklarına ve Devrimci Karargah örgütüne başsağlığı dileriz. 

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür! 

CCB (Coordinadora Continental Bolivariana) 
CARACAS, 01.05.2009 

Saludamos la Resistencia heroica de Orhan Yilmazkaya

La Coordinadora Continental Bolivariana, en transito al Movimiento Continental Bolivariano (MBC), saludamos la resistencia heroica del comandante de la organización Cuartel Revolucionario (Devrimci Karargah), Orhan Yilmazkaya que luchaba hasta su ultima aspiración en la Turquía que esta muy lejos de la Latín America.    
Nosotros, la organización de la coordinación de los revolucionarios de America Latina como CCB, nos apropiamos la lucha de Orhan Yilmazkaya con nuestros íntimos sentimientos. 

Además de su solidaridad  con los revolucionarios kurdos, saludamos a Orhan Yilmazkaya que le reconocía a Che como un gran revolucionario de America Latina y tenia interés en la lucha en America Latina. 

El 27 de Abril 2009 el resistió contra los centeneros de los policías especiales por horas. Esta resistencia heroica tendrá su lugar en la memoria de los pueblos. Desde aquí enviamos a la organización Devrimci Karargah y a los pueblos de Turquía nuestras condolencias revolucionarias. 

¡Vivan los Mártires Revolucionarios!                 
La Coordinadora Continental Bolivariana, en transito al Movimiento Continental Bolivariano(MBC) 
CARACAS, 01.05.2009

 

KOMUTAN ORHAN YILMAZKAYA 

ŞEHİT OLDU!


Devrim Şehitleriyle İlerliyor! 

 

 

Karşı devrim seçimlerin hemen sonrasında topyekûn saldırısına başladı.
Bildik ve bekledik!
Beklediğimiz darbe geldi. 
Ne ki, önlemlerimizi aşarak geldi. 
Ağır oldu..
Ama sorun değil! 


Yoldaş gereken belirlemeyi yaptı: Kavga sürecek!!
Sisifus yılmazlığıyla, her geri düşüşünde yeniden yükseltilen devrim bayrağı bu kez Komutan Orhan Yılmazkaya'nın elindeydi.


O, Devrimci Karargah'ın Merkez Komuta Grubu'nun bir üyesiydi.
Hiçbir şey onu, kendi son sözlerinden daha iyi anlatamaz.
Katiller sürüsünü aşağılarcasına meydan okuyan sestir, onu en iyi anlatan..

Ya da, yaşamının sayılı anlarında ölümü Bedrettinvari sakin, vakurca ağırlamayı bilmesidir, onu en iyi anlatan..


Ya da, "savaşçı" kimliğini büyük bir tevazu ve büyük bir onur sloganı olarak bayraklaştırmasıdır, onu en iyi anlatan..


Ya da canlı yayınla devletin gücünü herkesin beynine kazımak isteyenleri, devrimci direnişiyle pişman edip kendi yayınlarına yayın yasağı koymak zorunda bırakmasıdır, onu en iyi anlatan..


Ya da, 'yaşasın devrim ve sosyalizm' şiarını kendi varlığında bir inanç abidesi kılan duruşudur, onu en iyi anlatan.. - gördük ki bu şiarda, Komutan Orhan Yılmazkaya, uluslararası proletaryanın bu 1 Mayıs'ına fedaice katılımın adı olmuştur..


Ya da, 'Yaşasın halkların kardeşliği' şiarını kendi varlığında  enternasyonalist devrimci duruşun dupduru bir ifadesi kılmasıdır, onu en iyi anlatan.. -biliyorduk ki, bu şiarda, Komutan Orhan Yılmazkaya, Zap'ta Hamdi hewal, İstanbul'da Kadir Halil'dir..


Nasıl genç gerillalar, Mahir Çayan ve Deniz Ulaş hewaller, Türkiye devriminin yüce şehitlerini bir kez daha ve bu kez özgür Kürdistan mücadelesinde ölümsüzleştirdilerse, Komutan Orhan Yılmazkaya yoldaş da, savaşçı yoldaşlıklarını yaşadığı şehit Kadir Usta'yı, sanatçı-savaşçı Halil Dağ'ı bir kez daha ve bu kez Türkiye devrim mücadelesinde ölümsüzleştirdi.


Bilinsin, bundan böyle direncimizin, direnişimizin ve devrimlerimizin mayasında Türk ve Kürt halklarının kardeşliği kadar, Türkiye ve Kürdistan devrimlerinin kan kardeşliği de vardır. 


Emperyalist-sömürgeci-siyonist sistemin ülkedeki ve bölgedeki bütün saldırıları bu kandaş tutkunluğun duvarlarına çarparak parçalanacaktır. 
Şehitlerimizle yücelen mücadelemiz zafere kadar sürecektir.

Komutan Orhan Yılmazkaya ölümsüzdür!


"Yaşasın Devrim ve Sosyalizm!"


"Yaşasın Türk ve Kürt Halklarının Mücadele Birliği"

 

 


 

 

HPG Ana Karargah Komutanlığına

 

Yoldaşlar,
TC’nin Hareketimize yönelik saldırısının, Kürt özgürlük hareketine karşı savaş hazırlıklarını artan bir hızla yoğunlaştırdığı bir döneme denk gelmesi bir tesadüf değildir. 
Hepimizin de çok iyi bildiği gibi, TC’nin Hareketimize ve savaşçı yapımıza yönelik bu saldırısı, ABD önderlikli sömürgeci emperyalist sistemin Kürdistan’ı, bütün Ortadoğu halklarına karşı kullanacağı bir üs haline getirmek üzere  tümüyle ele geçirme planının bir gereği olarak gerçekleşmiştir.  Hareketimiz Uluslararası karşı devrimin Kürdistan’a yönelik bu ileri harekatında cephe gerisi kılmaya çalıştığı Türkiye metropollerini bizzat cephe’nin kendisi haline getirme kararlılığını defalarca belirtmiş ve bunu Komutan Orhan Yılmazkaya önderliğinde pratikleştirmiştir.


Elbette yoldaşımızın kaybı ağır olmuştur, ama nasıl Komutan Agit’in şehadeti, Kürt özgürlük mücadelesinde bugün yenilmez bir HPG ordulaşmasına evrilmişse, biz de sonuna kadar inanıyoruz ki ve öyle kılmaya sonuna kadar kararlıyız ki, Komutan Orhan Yılmazkaya’nın şehadeti de Türkiye proletaryasının ve emekçi yığınlarının mücadelesinde Türkiye halkının kurtuluş ordulaşmasına ulaşacaktır. 


Komutan Orhan Yılmazkaya, bize bir düşman baskının yüksek bir iradeyle nasıl devrimci bir eyleme dönüşebileceğini öğretti. Türkiye devrimci hareketinin Komutanımızın direniş çizgisinden çıkarması gereken en birincil dersin bu olduğuna inanıyoruz; Bütün kuşatılmışlıklarına karşın, bütün olumsuz koşullara karşın, Türkiye devrimci hareketi Bedrettin’lerden Deniz’ine, Mahir’ine kadar tarihine, Leninci Marksist bilimine, en yok sayıldığı sırada 16 Haziran’ları yaratmış proletaryasına ve emekçi halklarına inandığı, bunu güçlü bir iradi toparlanmaya dönüştürdüğü takdirde karşı devrimin bütün baskınlığını kendi devrimci eyleminin güçlü bir dayanağı kılabilecektir. Komutan Orhan Yılmazkaya direnişçiliği bu gerçeğin en somut, en sembolik ifadesi olmuştur.


Yoldaşlar,
Komutan Orhan Yılmazkaya yoldaş, tarihsel ve konjonktürel gereklerinin en fazla kapıya dayandığı bu süreçte, enternasyonalist devrimcilik temelinde Türkiye devrimci hareketinin ezen ulus devrimciliğinden kaynaklı zaaflarını aşmasında da yol gösterici olmuştur.
O’nun direnişçiliğinin ruhsal, ahlaksal ve iradi yüceliminde, hiç kuşkusuz savaşçı yapınızın önderliğindeki Kürdistan devriminin Haziran atılımının büyük katkısı olmuştur. Ve acımızı yoldaşça sarmalayan taziye mesajınızda görüyoruz ki, yoldaşımızın halklarımıza mal olan eyleminin, Kürt halkının özgür ve sosyalist Kürdistan mücadelesinde de bir karşılığı olmaktadır. Devrimlerimizin enternasyonalist yoldaşlaşmasının devrimlerimize getireceği kazanımları bundan daha somut ne gösterebilir ki?! 


Yoldaşlar, 
HPG’nin yeni dönem düzenlemeleri olası zor günlerin arifesine denk geldi. Kürt devrimini ihanet eşiklerinden alarak Haziran atılımıyla bugünkü utkun ve yüksek düzeylere taşıyan değerli yoldaş Bahoz Erdal komutasındaki tüm HPG komuta ve savaşçı yapısının, keza değerli komutan Nurettin Sofi yoldaşın kurmaylığında yakın gelecekteki zafer günlerine de imza atacağına inancımız tamdır. 
Yoldaş  Orhan Yılmazkaya’nın eylemiyle yücelttiği şiarları, komutanları Bahoz Erdal ve Nurettin Sofi yoldaşlar şahsında tüm HPG savaşçı ve komuta yapısının geçmiş ve gelecek başarıları için bir kutlamaya vesile kılmaktan daha içtenlikli ne olabilir ki?


“Yaşasın Devrim ve Sosyalizm!” 
“Yaşasın Türk ve Kürt Halklarının Mücadele Birliği!” 

Devrimci Karargah

29 Nisan 2009

HPG Anakarargah Komutanlığı açıklaması

Mahirlerin ve Denizlerin İzinde Yürüyen 

Orhan yoldaşın Direnişini Selamlıyoruz

 

Türkiye devrimci-demokratik kamuoyuna,

Halkların direniş ve özgürlük mücadelesi, bu direniş geleneğini her dönem kendi şahsında somutlaştıran ve bunu son ana kadar en güçlü bir şekilde temsil eden kişilikleri ortaya çıkarmıştır.


Kawalardan, Bedrettinlerden, Mahirlerden aldığı direniş mirasını Denizler, Hakiler ve Kemallerin halkların kardeşliği şiarıyla buluşturarak devrim ve sosyalizm mücadelesindeki onurlu yerini alan Orhan Yilmazkaya yoldaş, 27 Nisan 2009 tarihinde TC’nin yüzlerce özel eğitimli polisi karşısında gösterdiği kahramanca direniş ile şehitler kervanına katılmıştır. Orhan yoldaşın, Denizler ve Mahirler ardından Türkiye Sol Hareketi tarihinde eşine ender rastlanan bu direnişini selamlıyor, Türkiye halklarına ve Devrimci Karargah örgütüne başsağlığı diliyoruz. 


Gösterdiği direniş ile Mahirlerin mücadele ruhu ve inancını en güçlü bir şekilde temsil eden ve onları bugüne taşıyan Orhan Yilmazkaya yoldaş, son nefesine kadar direnirken yükselttiği ‘Yaşasın İsçi-Emekçilerin Mücadele Birliği’ sloganı ile yaklaşan 1 Mayıs devrimci isçi bayramında tüm Türkiye isçi ve emekçilerinin mücadelelerine ışık tutmuş, kapitalist modernite ve onun işbirlikçileri karsısındaki tavrını en devrimci bir şekilde ortaya koymuştur. 


Devrimci gençlik önderi Deniz Gezmis’in idam sehpasındaki son sözleri olan ‘Yasasın Türk-Kürt halklarinin kardeşliği’ sloganını kendisi için bir ilke kabul eden Orhan yoldaş, direnişini taçlandıran ‘Yaşasın Türk-Kürt haklarının mücadele birliği’ sloganıyla hakların kardeşliğinin mücadele birliğinden geçtiğine dikkat çekmiş ve bunun öncülüğünü yapmıştır. 


Türkiye emekçi halkının gerçek bir evladı olan Orhan yoldaş, ‘Ben düşeceğim ama bu mücadele sonuna kadar devam edecek’ sözleriyle bu mücadeleye olan inancını ortaya koymuştur. Türkiye devrimci demokratik kamuoyunun ve özellikle Türkiye gençliğinin Orhan yoldaşın Mahirlerden alıp devrettiği mirasa sahip çıkacağına olan inancımız tamdır. 
HPG olarak bizler, Önderliğimizin ‘Ben Mahirlerin takipçisiyim, onlardanım’ sözlerinden aldığımız güçle, Mahirlerin, Denizlerin izinde yürüyen Orhan yoldaşın bu direnişini selamlıyor, Orhan yoldaşın yükselttiği sloganlara sonuna kadar bağlı kalacağımızı ve halkların kardeşliği temelinde tarihi sorumluluğumuzu yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapacağımız sözünü yineliyor, Orhan yoldaşın mücadele bayrağını sürekli dalgalandıracağımızı belirtiyoruz. 

Yaşasın İsçi-Emekçi Mücadele Birliği
Yaşasın Devrim ve Sosyalizm
Yaşasın Kürt ve Türk Halklarının Mücadele Birliği
Devrim Şehitleri Ölümsüzdür

 

HPG Anakarargah Komutanligi

28 Nisan 2009

 

Devrimci Karargah Komutanı Orhan Yılmazkaya'nın Görev Konuşmaları