DEMOKRATİK TÜRKİYE ÖZGÜR KÜRDİSTAN ŞİARIYLA ŞİMDİ DEVRİM ZAMANI

Oligarşik kliklerin ve faşist devletin arasındaki iktidar savaşının sonucu olan 15 Temmuz askeri darbesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından; oligarşinin diğer unsurları tarafından bastırılmış, karşı darbe hızla devreye sokulmuştur.

Askeri darbe girişiminden sonra demokrasiyi koruma adı altında çağrı yapan gerici faşist AKP-ERDOĞAN iktidarının demokrasiyi koruma çağrıları “demagoji” ve “yalan”lardan ibarettir. 7 Haziran seçimlerini tanımayan, siyasi darbe yapanlar ve toplumsal muhalefete yapılan tüm anti demokratik uygulamaların hakim sürdüğü bir dönemde “demokrasicilik” çağrıları aldatmaca ve kendi iktidarlarını korumaktan başka bir şey değildir.

Sokağa yapılan çağrıların ardından; sokağa çıkanların milliyetçi, faşist, gerici ve IŞİD zihniyetine sahip olan kesimler olduğu görülmektedir. Teslim olmuş askerin kafasını kesebilecek kadar gözü dönmüş bu güruh, demokrasi düşmanlarıdır. Niyetleri, “olmayan bir demokrasiye” sahip çıkmak değil, “AKP-ERDOĞAN faşizm”ine sahip çıkmaktır.

Fakat yapılan çağrılarda Camilerin, Polislerin ve Medyanın seferber edilmesine rağmen sokağa inenlerin sayısının düşük olduğu da görülmelidir. Şu anda sokaklarda görülür olmaları onların güçlü olduğunu değil, henüz sokağın sahipleri olan Gezi Haziranı ve 6-8 Ekim serhildanlarını gerçekleştirenlerin sokakta olmamasındandır.

Görülüyor ki 15 Temmuz askeri darbesinin ardından, her zaman olduğu gibi yine, CHP ve MHP güya demokrasi adına AKP’nin arkasında saf tutmuştur. Oysaki Kürdistan’da yapılan tüm katliamların emirlerini darbecilere veren Faşist AKP-ERDOĞAN iktidarıdır.

Darbe girişiminin ardından faşist, AKP-IŞİD zihniyetli çetelerin devrimcilerin, Kürtlerin ve Alevilerin yoğunlukta yaşadığı mahallelere saldırı girişiminde bulunması asıl tasfiye ve bastırılmak istenenlerin kim olduğunun işaretini vermektedir. Karşı devrim cephesi darbeyi kendi lehine çevirerek, asıl düşman olarak gördüğü demokrasi cephesini tasfiye etmeye çalışacaktır. OHAL uygulamasıyla da asıl niyetini daha açık ortaya koymuştur.

DEMOKRATİK TÜRKİYE ÖZGÜR KÜRDİSTAN İÇİN ŞİMDİ DEVRİM ZAMANIDIR!

Önümüzdeki dönemler iç savaşın daha da derinleşeceğinin işaretini veriyor. Yönetenlerin yönetme krizi yaşadığı böylesi bir dönemde siyasi boşluk ve kaos daha da büyüyecektir. Demokratik Türkiye ve Özgür Kürdistan’ın kurulmasının tüm nesnel koşulları oluşmuştur. Oligarşinin kendi arasında ki savaşta ne darbe, nede mevcut faşist gerici AKP iktidarı halklarımız seçeneği değildir. Oligarşik klikler arasında taraf olmak zorunda değildir. Halklarımızın gerçek seçeneği; eşitlikten, adaletten ve özgürlükten yana olan devrim ve sosyalizm cephesidir.

Şimdi devrim zamanıdır!

İşçilerin, emekçilerin, Alevilerin, Kürtlerin, laiklerin ve tüm devrimci demokratların yan yana gelmesi, faşizme karşı birlik içerisinde olması, faşizmin saldırılarına karşı öz savunmasını ve direniş komitelerini kurması gerekmektedir. Zira devrimci savaşı büyütmek tarihsel ve zorunlu bir görev olarak karşımızda duruyor. Biz; HBDH ile birlikte faşizmin, oligarşinin ve AKP çetelerinin yeminli düşmanları olarak, bu minval ve perspektifte hareket edeceğimizi yineliyor, tüm devrimci, demokrat, yurtsever güçleri bu minvalde birleşmeye çağırıyoruz.

YAŞASIN DEMOKRATİK TÜRKİYE, ÖZGÜR KÜRDİSTAN!

FAŞİZME KARŞI ÖZ SAVUNMAYI, OLİGARŞİYE KARŞI DEVRİM CEPHESİNİ BÜYÜTELİM!

YAŞASIN HALKLARIN BİRLEŞİK DEVRİM HAREKETİ!

DEVRİMCİ KARARGAH

21 Temmuz 2016

Önceki İçerikDevrimci Karargah: İşçi sınıfına öncülük için devrimci savaş gerekiyor
Sonraki İçerikDEMOKRATİK TÜRKİYE ÖZGÜR KÜRDİSTAN ŞİARIYLA ŞİMDİ DEVRİM ZAMANI