Devrimci Karargah 21 nolu Bildiri

KCK Yürütme Konseyine;

Yoldaşlar,

Emperyalistlerin ve yerel sömürgecilerin emekçi halkların komünlerini yok etme yönündeki tarihsel çabaları bu kez Kobane’de boşa çıkarıldı. Kürt halkı ve öncüleri Kobane’de özgürlük bayrağını en yükseklerde tutmayı başardı.

Kadını ve genciyle yüksek fedakârlıkla ve fedaice bir mücadeleyle Kürt halkının ve öncüsünün bu üstün başarısını büyük bir coşkuyla kutluyor ve başta bu zaferi yaratan direniş şehitleri şahsında Kürt devrimini güçlü yoldaşlık duygularımızla selamlıyoruz.

Yoldaşlar,

Emperyalizmin bölgeyi yeniden düzenleme planları gereği organize edilen DAİŞ çetelerinin özellikle sömürgeci TC’nin desteğiyle Kobane’de yürüttükleri kuşatmanın kırılması ve özgürlük bayraklarının yeniden en yükseklerde dalgalanıyor olması sadece Kürt halkının ve Kürt devriminin değil aynı zamanda küresel emperyalizme ve yerel sömürgeciliğe karşı bütün emekçi halklarda biriken öfkenin kolektif bir ifadesi olmuş durumdadır. Bölgede ve dünyada ezilen halklar emperyalistlere, sömürgecilere ve gericilere karşı nasıl bir tutum, nasıl bir mücadele çizgisi geliştireceklerini Rojava devriminden ve Kobane direnişinden öğreniyorlar.

Türkiye devrimci hareketi de Rojava devrimine ve Kobane direnişine Paramaz ve Kader yoldaşlar şahsında şehitlik düzeyinde katılımıyla Kürt devriminden öğrenmekteki kararlılığını göstermiş bulunuyor.

Türkiye devrimci hareketi, Mustafa Suphi’lerden Mahir’lere, Orhan’lara uzanan bir feda kuşağının yol göstericiliğinde Türkiye proletaryasını ve emekçi halkların devrimci demokratik kurtuluşuna yönelik yürüyüşünde oportunizmin ve gericiliğin uzun yıllardır süren kuşatmasını giderek dağıtma eğilimine girmektedir.

Bu eğilimde derinleşme sayesinde Gezi Haziranı ile canlanan kitle inancı Kobane direnişi ve zaferiyle giderek bir devrim bilincine dönüşmektedir. Bu temelde artık görev Rojava devrimi ve Kobane direnişini sadece korumak değil, aynı zamanda onu büyütmek ve yaymak olarak kendini göstermektedir.

İnanıyoruz ve biliyoruz ki, Kürt özgürlük savaşçılarının Rojava’da dalgalandırdığı devrim bayrağı ve Kobane zaferi Türkiyeli devrimin de en güçlü temellerinden biri olacaktır.

Yoldaşlar,

Bölge ve dünya halklarına hediye ettiğiniz bu üstün zafer nedeniyle siz, Kürt devriminin yüksek kurmaylığı şahsında bütün Kürt halkını ve savaşçılarını coşkuyla kutluyor, şehitlerin şahsında en derin saygılarımızı sunuyoruz.

Devrimci Karargâh Merkez Komuta Grubu

27 Ocak 2015

Önceki İçerikDevrimci Karargah 20 nolu Bildiri
Sonraki İçerikAlper Çakas Ölümsüzdür. Devrim Şehitleri Ölümsüzdür.