Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü

Bir 8 Mart’ı daha Dünyada ve ülkemizde her geçen gün giderek artan kadın kırımının yaşandığı koşularda karşılıyoruz.

Kapitalist sistemin sürekli körüklediği cins ayrımcılığı, kadın cinayetleri, taciz tecavüzlere karşı, kadın emeğinin eşitsiz ücret ve sömürüye karşı 8 Mart’ta alanlara…

Emperyalist-kapitalist ve faşist sisteme ve onun faşist erk zihniyetine karşı öfkemizi haykırmaya!

Toplumda her geçen gün giderek derinleşen, yokluğun, yoksulluğun, cinsiyetçiliğin ve yükselen ırkçılığa, başta Kürdistan ve Filistin olmak üzere emperyalist haydutların savaşın yıkıma uğrattığı Suriye, Ukrayna, gibi ülkelerde emekçi kadınların yaşadığı tüm bu sorunlara açlık, ölüm, tecavüz, göç gibi ağır sorunlar ekleniyor. Emperyalizm en kanlı ve kirli yüzünü, savaş alanına çevirdiği ülkelerde kadınları hedef alan saldırıları üzerinden gösteriyor. Tüm bunlarla birlikte salt dayatılan savaşlara insanlığa karşı değil katledilen doğanın öfkesiyle…

Sistemin tüm baskı ve şiddetine karşı, eşit hak eşit yaşam koşuları, devlet ve faşist erk anlayışa karşı kendi yaşamı, bedeni, emeğimiz üzerinde söz sahibi olmak için…

Baskı yokluk, yoksulu karşısında emeğimizin karşılığını hakça aldığımız, cinsel, fiziksel, psikolojik şiddete maruz kalmadığımız, sırf erkek diye birilerinin üstün tutulmadığı bir dünya için…

Emperyalizme, faşizme, Siyonizm’e, faşist erk anlayışa karşı, her türlü sömürü, baskı şiddete karşı özgür-eşit bir yaşam için…

Kapitalist sistemin, iktisadî alt yapısı, ulusları, sınırları, kültür-ahlâk ve hukukuyla nasıl işçi sınıfının kanından besleniyorsa, kadınları da aynı araçlarla ezmekte ve sömürmektedir.

Kadınlar olarak kendi kadın olmakta kaynaklı sorunlarımız ve bir bütün olarak bu sistemin yarattığı baskı, şiddet ve sömürüsüne karşı örgütlenmek ve mücadeleyi büyütmek görevi bugün daha elzemdir…

Kadınların toplumda ikinci sınıf uygulamasına, her türlü şiddete tabi tutulmasına, onun emeğinin görünmeyen yüzünü göstermek, emek sömürüsüne karşı ve özgür-eşit bir yaşamı kurmak için… Hep birlikte kendi renklerimizle, birbirimizi çoğaltarak, öfkemizi alanlara taşıyalım…

Unutmayalim ki bugün İçinde yaşadığımız insanlık tarihinin en karanlık, en barbar çağlarından biridir. Biz, dünyanın yarısını oluşturan kadınlar erkek egemen sistemin en gelişmiş aygıtlarının saldırısı altında varoluş mücadelesi sürdürmekteyiz. Çünkü kapitalizm, nasıl ki iktidar gücünün hâkim olduğu en gelişkin düzeyse, patriarkal da iç içe geçtiği kapitalizmle birlikte en saldırgan dönemini yaşıyoruz.

Özelikle ülkemizde faşist şeriatçı sistem tarafında tüm topluma yönelik sürdürülen baskı, şiddet politikası kadınlar açısında ise daha bir önem taşımaktadır. Her gün işlenen kadın cinayetleri devlet tarafında adeta teşvik edilmekte, ödüllendirilmektedir. Bugün ülkemizde ortalama her gün en az bir kadın öldürülmekte, şiddete, tacize, cinsel saldırıya uğramakta. Kadınlar olarak korku cenderesinde yaşamımızı sürdürmeye çalışmaktayız.

Kadınların toplum içinde ikinci sınıf insan muamelesi görmesi çabası yetmiyor. Sistemce kadının daha da köleleştirme çabası, kadınları sosyal yaşamda koparma, dört duvar arasına kapatma uygulaması tüm hızıyla devam etmektedir…

Kadınlar olarak tüm bu saldırılar karşısında örgütsel mücadeleyi geliştirmek ve saldırıları püskürtmek için…

Bugün sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz dünya yolunda, kadınların ve tüm ezilenlerin kurtuluşu için bulunduğumuz her alanda, erkek egemen sistemi ve onun dayanaklarına karşı kadınların öfkesini haykırmanın günüdür…

Dünyada devrim ve sosyalizm, kadın kurtuluşu, özgür-eşit bir yaşam için başta öncü kadın yoldaşlarımız ve bu mücadelede büyük bedeller ödeyerek yol acıcı olan kadınlarımızı saygıyla anıyoruz…

Bir günü değil, her günü 8 Mart ruhuyla mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.

Dünya yüreğine Kadınların cesaretini nakşedenlerle özgürleşecek…

8 Mart’ta mücadeleye, alanlara, kadınların tutuşturduğu meşaleyle faşist sistemi tutuşturmaya…

Örgütlendikçe mücadele edeceğiz, mücadele ettikçe özgürleşeceğiz…

Bu yaşam bizim, bu dünya bizim, bu mücadele bizim …

Dünya kapitalist ve faşist erkek egemen sistemini yeneceğiz…

Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü!

Dünya Kadınlarla Özgürleşecek!

Jin Jiyan Azadî!

6 Mart 2024

Devrimci Kadın Cephesi

Önceki İçerik6 Mart bir mücadele çağrısıdır
Sonraki İçerikKızıldere On’ların yaktığı ateş yolumuzu aydınlatıyor