Devrimci Karargah 17 nolu Bildiri

Devrimci ve Demokrat Kamuoyuna

Türk ordusunun saldırıları sonucunda Behdinan bölgesinde 3 gerilla yaşamını yitirdi…

Nice canları verdik, bu savaşta. Ve nice yoldaşımız daha yaşamın baharındayken toprağa teslim ettik. Her düşen canda, her yoldaşımızın ardından yüreklerimizi param parça oldu ve düşmana olan hıncımızı biraz daha arttı. Şehitlerimizle geleceğe olan inancımız, mücadelemizin en büyük değerleridir. Evet, onların bizlere bıraktığı miras üzerinden biz bugün insanlığın özgürlüğü için savaşıyoruz.

Ya sizler: Başbakan, Generaller, Bakanlar, bürokratlar, tarikatlar, tarikatların kiralık katileri vb. siz bir kumar oynuyorsunuz ve daha önce olduğu gibi yine kaybedeceksiniz. Çünkü elinizde sömürgecilikten, Kürt halkını ve gerillasını inkar, zulümden başka kart yok. Hep onun üzerine oynuyorsunuz. Ve yine onun üzerine oynuyorsanız, yine kaybedeceksiniz…

Hareketimiz, kendi çıkış momentini devrimimizi yükseltecek bir sürece dönüştürmek için gereken ısrar ve inat gücünü Türkiye ve Kürdistan halklarının kardeşliğinde, mücadelelerimizin yoldaşlaşmasında ve tüm devrim ve ulusal kurtuluş öncü ve şehitlerimizin varlığında bulacağının bilincindedir. Bugünün Türkiyeli devrimcisi,  bu bilincin gereği olarak Kürt devrimiyle bütün mevzilenmeler itibariyle siper yoldaşlığına yönelmeyi bilendir…

Bugün Faşit TC“nin Kürdistana yönelik saldırıları karşısında Türkiye’nin devrimcileri, Türkiyeli bir özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelesini yükseltebilmenin konjonktürel karşılığının, KÖH’nin bölgesel varlığını ve varoluş gerekçelerini güvenceleyen koşut bir politik pratikte olduğunu görmek zorundadır. Kürt halkının gerillasıyla birlikte yükselttiği Devrimci Halk Savaşı’na Türkiye devriminin Devrimci Savaş’ıyla karşılık olmak zorundadır. Türk ve Kürt halklarının kardeşliği kadar, Türkiye ve Kürdistan devrimlerinin kan kardeşliği siper yoldaşlığı da vardır.

Emperyalist-sömürgeci-Faşist sistemin ülkedeki ve bölgedeki bütün saldırıları bu kandaş tutkunluğun duvarlarına çarparak parçalanacaktır.

Şehitlerimizle yükselen mücadelemiz zafere kadar sürecektir.

Devrimci Karargah 
Behdinan Eğitim Saha Birimi

Devrim şehitleri ölümsüzdür!!

Yaşasın Türkiye ve Kürdistan halklarının kardeşliği!!

Yaşasın Özgür ve Demokratik Kürdistan!!

Yaşasın Devrim ve Sosyalizm!!

Yaşasın Devrimci Karargah!

22 Ağustos 2011

Önceki İçerikDevrimci Karargah 16 nolu Bildiri
Sonraki İçerikDevrimci Karargah 18 nolu Bildiri